16512

پیشگیری از عوارض پای ضربدری

پیشگیری از عوارض پای ضربدری

(knock-knee یا genu valgum)

پای ضربدری چیست:

هرگاه زانوهای فردی هنگام ایستادن با یکدیگر تماس داشته باشد اما قوزک‌ها در قسمت مچ پا با یکدیگر بیش از 3 سانتیمتر فاصله داشته باشد، اصطلاحا گفته می‌شود که پاهای این شخص ضربدری می‌باشد.

عوارض ناشی از پاهای ضربدری:

از آنجا که موازی بودن زانو در چنین افرادی از بین می‌رود، بیشترین وزن بدن روی قسمت بیرونی زانو اعمال می‌شود. همین امر سبب می‌گردد تا سطوح مفصلی در این قسمت‌ها دچار ساییدگی شود و از بین برود.

هر قدر فاصله قوزک‌ها بیشتر باشد شدت دِفُرمیتی و عوارض ناشی از آن بیشتر خواهد بود. درمان این دفرمیتی در موارد شدید، جراحی می‌باشد، اما در سایر افراد می‌توان با استفاده از کفی طبی مناسب از عوارض آن پیشگیری نمود.

پیشگیری:

استفاده از کفی طبی مدیال وج با قوس طولی موجب توزیع وزن به صورت یکنواخت روی تمامی سطوح مفصل و کاهش فشار روی قسمت‌های خارجی مفصل زانو شده و از ایجاد درد، التهاب و ساییدگی مفصل جلوگیری ‌می‌کند.

کفی طبی مدیال وج با قوس طولی طب و صنعت (کد 20600):

این نوع کفی طبی چنان طراحی شده که لبه داخلی پا نسبت به لبه بیرونی، با زاویه‌ای در حدود 8 درجه بالاتر قرار می‌گیرد. همین امر سبب می‌گردد تا سطوح مفصل زانو بصورت موازی قرار گرفته و تمرکز وزن بدن از روی سطوح قسمت خارجی مفصل زانو برداشته و این فشار در تمامی سطوح به صورت مساوی توزیع شود و از ساییدگی مفصل جلوگیری شود.

 موارد استفاده:

افرادی که زانوی آنها به صورت ضربدری می ‌باشد
انحراف مچ پا به داخل یا Heel Valgus که معمولا با صافی شدید کف پا همراه است.
مبتلایان به درد و التهاب در قسمت بیرونی زانو
افرادی که وزن آنها هنگام راه رفتن بیشتر روی لبه داخلی کف پا قرار می‌گیرد و قسمت داخلی پاشنه کفش آنها دچار سائیدگی می‌شود

نکات مهم:

با تشخیص و تجویز پزشک استفاده شود.
وِجِ داخلی این کفی طبی حدوداً با زاویه 8 درجه طراحی شده و دارای قوس طولی و عرضی می‌باشد.
کفی طبی را بگونه‌ای داخل کفش قرار دهید که کف پا با سطح پارچه جیر مصنوعی در تماس باشد.
این وسیله جهت جلوگیری از پیشرفت زانوی ضربدری و صافی شدید کف پا است و سبب از بین بردن عوارض ناشی از آنها می شود. اما نمی‌تواند زانوهای ضربدری را اصلاح کند. 

ویژگی‌های کفی طبی مدیال وج با قوس طولی طب و صنعت:

مخصوص زانوهای ضربدری و صافی شدید کف پا
کاهش درد در قسمت خارجی زانو و مچ پا
کاهش عوارض صافی شدید کف پا و چرخش مچ پا به داخل
انتقال و توزیع وزن از لبه داخلی کف پا به قسمت بیرونی
سبک، با دوام و انعطاف پذیر
راحت، بدون تغییر شکل و قابل شستشو