16512

التهاب لیگامان شست

تاندونیت دِکِروَن (Dequervain's tendinitis) التهاب غلاف تاندون‌های انگشت شست می‌باشد که بیمار هنگام حرکت انگشت شست دچار درد شدیدی می‌گردد.

شایع‌ترین علت ایجاد این عارضه تنش‌های تکراری مچ و دست، کشیدگی مکرر، بلند کردن اجسام سنگین و ضربه می‌باشد. علائم این بیماری شامل درد، تورم، محدودیت حرکتی و صدای تقه در موقع حرکت مچ یا شست می‌باشد که در سطح خارجی مچ دست، یعنی در طرفی که شست قرار دارد احساس شده و با حرکاتی مانند چرخاندن دست، مشت کردن یا گرفتن اجسام شدت می‌یابد و گاهاً به ساعد نیز منتشر می‌شود.

التهاب لیگامان شست

شایع‌ترین علت ایجاد این عارضه تنش‌های تکراری مچ و دست، کشیدگی مکرر، بلند کردن اجسام سنگین و ضربه می‌باشد. علائم این بیماری شامل درد، تورم، محدودیت حرکتی و صدای تقه در موقع حرکت مچ یا شست می‌باشد که در سطح خارجی مچ دست، یعنی در طرفی که شست قرار دارد احساس شده و با حرکاتی مانند چرخاندن دست، مشت کردن یا گرفتن اجسام شدت می‌یابد و گاهاً به ساعد نیز منتشر می‌شود.

اُرتوز شست نئوپرن (کد 33100): این محصول دارای یک قطعه آلومینیومی با ضخامت 2 میلیمتر بوده که توسط آن انگشت شست در زاویه مطلوب بی‌حرکت می‌شود.

اُرتوز شست نئوپرن تک سایز (کد 36400): این وسیله نیز با استفاده از یک قطعه آلومینیومی با ضخامت 2 میلیمتر انگشت شست را در زاویه مطلوب بی‌حرکت می‌نماید، با این تفاوت که این محصول به صورت تک سایز طراحی شده و قابل استفاده برای تمامی افراد با هر محیط مچ دست می‌باشد.

از آنجاییکه اُرتوزهای شست‌ طب و صنعت از جنس نئوپرن تولید می‌شوند، دمای موضعی در ناحیه مورد نظر افزایش پیدا کرده و سبب کاهش التهاب و بهبود سریع‌تر عارضه می‌گردد.

همچنین در موارد شدیدترِ این عارضه، علاوه بر بی‌حرکتی انگشت شست ممکن است محدود کردن حرکات مچ دست نیز لازم باشد. در چنین مواردی نیز شرکت طب و صنعت دو محصول را طراحی و تولید کرده است که عبارتند از:

مچ‌بند آتل‌دار نئوپرن (با آتل شست) (کد 31420): در این محصول علاوه بر یک قطعه آلومینیومی با ضخامت 2 میلیمتر جهت ثابت نمودن انگشت شست، یک آتل فرم‌دار در کف دست و یک آتل کاملاً صاف برای پشت دست تعبیه شده که وظیفه آن‌ها حفظ مچ دست در وضعیت مطلوب می‌باشد. که با جابجایی آتل‌های کف و پشت دست می‌توان این وسیله را برای هر دو دست چپ و راست استفاده نمود.

مچ‌بند آتل‌دار تک سایز نئوپرن (با آتل شست) (کد36800): در این وسیله نیز علاوه بر یک قطعه آلومینیومی با ضخامت 2 میلیمتر جهت ثابت نمودن انگشت شست، یک آتل فرم‌دار در کف دست و یک آتل کاملاً صاف برای پشت دست تعبیه شده که وظیفه آن‌ها حفظ مچ دست در وضعیت مطلوب می‌باشد. که با جابجایی آتل‌های کف و پشت دست می‌توان این وسیله را برای هر دو دست چپ و راست استفاده نمود. اما با این تفاوت که این محصول به صورت تک سایز طراحی شده و قابل استفاده برای تمامی افراد با هر محیط مچ دست می‌باشد.