16512
  • انحرافات پاشنه و مچ پا

    انحرافات پاشنه یکی از اصلی‌ترین عوامل ساییدگی زود هنگام کفش می‌باشد که ممکن است به سمت داخل و یا خارج ایجاد شود. انحراف پاشنه به سمت خارج به همراه چرخش مچ پا به داخل را «هیل ولگوس» (Heel valgus) می‌گویند، این انحراف 

  • 1
آخرین مطالب