Top

محافظ گچ و پانسمان در حمام(بلند)|طب و صنعت

محافظ گچ و پانسمان در حمام(بلند)

93200

درصورتیکه این محصول توسط افراد دارای بیماری های پوستی استفاده گردیده است نباید توسط فرد دیگری مورد استفاده مجدد قرار گیرد.


قیمت: 80000 تومان